LIÊN HỆ

Gửi Email

Gửi Email. Tất cả các thông tin được đánh dấu * là bắt buộc.

Thông tin liên hệ

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

LÂM CHÍNH HÙNG
Mobile: 0919.252.392
Email: shinyivalves5168@gmail.com
Skype: shinyi18917
 
TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH

VÀY SAY BẠT
Mobile: 0937.203.111
Skype: saybat144
Email: sales@syvalves.com.vn

TẠ TƯƠNG ĐẮC
Mobile: 0916.367.136
Skype: yuongdac
Email: dac.shinyi@gmail.com

LÊ VĂN HỒNG
Mobile: 0976.77.81.81
Skype: hongle.shinyi
Email: hongle.shinyi@gmail.com

VŨ ĐÌNH DƯƠNG
Mobile: 0901.200.735
Skype: 3608193b7612e374
Email: duongvu.shinyi@gmail.com

ĐỖ ĐỨC QUỲNH
Mobile: 0902.966682
Skype: datvinh156
Email: doducquynh050993@gmail.com

TRẦN VĂN TUYÊN
Mobile: 0974.66.15.66 - 0909.183.982
Skype: trantuyen-tp
Email: trantuyenboss@gmail.com