LIÊN HỆ

Gửi Email

Gửi Email. Tất cả các thông tin được đánh dấu * là bắt buộc.

Thông tin liên hệ

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

LÂM CHÍNH HÙNG
Mobile: 0919.252.392
Email: shinyivalves5168@gmail.com
Skype: shinyi18917
 
TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH

VÀY SAY BẠT
Mobile: 0937.203.111
Skype: saybat144
Email: sales@syvalves.com.vn

HOÀNG DUY QUANG
Mobile: 0919.117.286
Skype: quanghoang1910
Email: duyquang@syvalves.com.vn

TẠ TƯƠNG ĐẮC
Mobile: 0916.367.136
Skype: yuongdac
Email: dac.shinyi@gmail.com 

ĐỖ ĐỨC QUỲNH
Mobile: 0902.966682
Skype: datvinh156
Email: doducquynh050993@gmail.com